Välkommen!

Välkommen till min blogg med olika järnvägsfotografier.

Här presenterar jag en bild/ett inlägg varje vecka. Inläggen är slumpvis valda för att få en bra spridning på motiv, platser, tidsepoker och kvalitet. 

Tidigare inlägg återfinns under "Arkiv" och respektive år.


Veckans bild vecka 29, 2024

Vi skriver augusti månad 1976. Under den utflykt som jag då gjorde till Stockholm, passerade denna X16/X17 Stockholm central. I bakgrunden syns ett par X1-tåg.